پرورش گیاهان زینتی با ظرفیت 900هزار شاخه گل بریده و 20هزار گلدان دریافت

پرورش صیفی جات گلخانه ای با ظرفیت 200 تن خیار در سال             دریافت

پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت 50 تن در سال                          دریافت

پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت 100 تن در سال                         دریافت

پرواربندی گوساله با ظرفیت 100رأس در هر دوره                      دریافت

پرورش گاو شیری با ظرفیت 50 رأس                                    دریافت

پرورش بلدرچین با ظرفیت 4200 قطعه در هر دوره                       دریافت

طرح تولید چیپس از میوه جات                                       دریافت

پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت 80 تن در سال                          دریافت

طرح تولید انواع کودهای ماکرو و میکرو                             دریافت

طرح تولیدی کوچک خانوار روستایی پرورش قارچ                        دریافت

طرح احداث گلخانه 3000 مترمربعی                                    دریافت

پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 80000 قطعه در هر دوره                   دریافت

طرح تولید خیار درختی با ظرفیت 300 تن در سال                      دریافت

طرح تولید موز گلخانه ای                                          دریافت

پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت 50 تن در سال                          دریافت

پرورش گل و گیاه زینتی ( پیتوس و نخل زینتی ) با ظرفیت 2000 مترمربع  دریافت

پرورش شتر مرغ با ظرفیت 150 رأس                                    دریافت

طرح تولید انواع مصنوعات از جنس p.v.c                             دریافت

طرح بسته بندی عسل با ظرفیت 240 تن در سال                         دریافت

طرح بسته بندی عسل با ظرفیت 400 تن در سال                         دریافت

طرح تولید کمپوت کنسانتره                                          دریافت

طرح تولید گندم و جو پوست کنده با ظرفیت 1450 تن در سال            دریافت

طرح تولید نشاسته از گندم با ظرفیت 600 تن در سال                  دریافت

پرورش اردک مادر با ظرفیت 5000 قطعه در سال                        دریافت

طرح احداث باغ پسته به مساحت 200 هکتار                            دریافت

طرح ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم                               دریافت

پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 1000 کندو                     دریافت

پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 850 کندو                      دریافت

پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 1000 کندو                     دریافت

پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 1250 کندو                     دریافت

طرح تولید خانگی تخم مرغ                                           دریافت