اثرات فرایند تصفیه و تیمار با بتا - سیکلو دکسترین بر میزان کاهش کلسترول پیه گاو

بررسی وضعیت هوموسیستئین در بیماران همودیالیزی دریافت کننده اسید فولیک در بیمارستان امام حسین(ع)

بررسی تأثیر آنزیم های پکتو لیتیک و سلولیتیک در بهبود فرایند قندگیری از خرما

بررسی مصرف مکمل های ویتامین و املاح بر فشار خون افراد دیابتی نوع 2

بررسی وضعیت تغذیه ای و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 تا 59 ماهه در مناطق آسیب دیده از زلزله شهرستان بم

بررسی اثر نوع و مقدار پایدارکننده ها بر پایداری خامه UHT

بررسی غلظت رتینول سرم و شاخص های تن سنجی در دانش آموزان دبستانی منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در بهار 1380